ניווט באתר > מרכז קהילתי דקל > דף הבית > פעוטונים,גנים,צהרונים

קיצורי דרך בחברה העירונית

חדשות ועדכונים בעיר

פעוטונים,גנים,צהרונים

סינון:
שם החוג גילאים זמני הפעילות מיקום מחיר
צהרון משרד החינוך - צ. חופשה רימונים ב'3 7-7 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צ. חופשה רימונים ב'2 7-7 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון חופשה רבין ב'3 7-7 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון ממ"ד א' 6-6 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון ממ"ד ב' 7-7 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון רבין א' 6-6 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צ חופשה שירת הים ב'3 7-7 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צ. חופשה רימונים א' 6-6 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צ. חופשה רימונים ב'1 7-7 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון חופשה ממ"ד ב' 7-7 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון חופשה רבין א' 6-6 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון חופשה רבין ב'1 7-7 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון חופשה רבין ב'2 7-7 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון רבין ב'2 7-7 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון רבין ב'1 7-7 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון שירת הים ג'3 8-8 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון רימונים ב'3 7-7 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון שירת הים ג'1 8-8 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון רימונים ג'2 8-8 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון רימונים ג'3 8-8 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון רימונים ד 9-9 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון רימונים ג'1 8-8 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון רבין ג'3 8-8 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון חופשה רבין ד 9-9 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון רבין ג'2 8-8 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון רבין ג'1 8-8 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון חופשה רבין ג'2 8-8 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון חופשה רבין ג'1 8-8 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון חופשה אופק ד 9-9 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון רימונים ב'4 8-8 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון שירת הים ג'2 8-8 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צ. חופשה שירת הים א' 6-6 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צ.חופשה רימונים ב'4 8-8 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון אופק א' 6-6 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון אופק ב'1 7-7 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון אופק ב'2 8-8 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון חופשה אופק א' 6-6 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון חופשה אופק ב'1 7-7 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון רימונים ב'1 7-7 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון רימונים א 6-6 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון רבין ב'3 7-7 ₪480 לחץ לדף החוג
פעילות ג"ר - אחר - ילדים בתנועה ג 16:15 2-4 שלישי 16:15 - 17:00 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪145 לחץ לדף החוג
פעילות ג"ר - אחר - ילדים בתנועה ב 17:45 2-3 שני 17:45 - 18:30 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪145 לחץ לדף החוג
פעילות ג"ר - אחר - ילדים בתנועה ב 17:00 2-3 שני 17:00 - 17:45 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪145 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון שירת הים ב'3 8-8 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון שירת הים ב'2 7-7 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון שירת הים ב'1 7-7 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון שירת הים א' 6-6 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון חופשה רבין ג'3 8-8 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צ חופשה שירת הים ב'1 7-7 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון שירת הים ד 9-9 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צ חופשה שירת הים ב'2 7-7 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון חופשה ממ"ד א' 6-6 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון רימונים ב'2 7-7 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון חופשה אופק ג'2 8-8 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון חופשה אופק ג'1 8-8 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון אופק ד 9-9 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון משרד החינוך - צהרון חופשה אופק ב'2 7-7 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון אופק ג'1 8-8 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון אופק ג'2 8-8 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון - צהרון רבין ד 9-9 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪780 לחץ לדף החוג
צהרון - צ. חופשה רימונים ד 9-9 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צ. חופשה רימונים ג'1 8-8 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צ. חופשה רימונים ג'2 8-8 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צ. חופשה רימונים ג'3 8-8 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צ חופשה שירת הים ד 9-9 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צ חופשה שירת הים ג'3 8-8 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צ חופשה שירת הים ג'2 8-8 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צ חופשה שירת הים ג'1 8-8 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪105 לחץ לדף החוג
פעילות ג"ר - אחר - ילדים בתנועה ג 18:30 4-5 שלישי 18:30 - 19:15 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪145 לחץ לדף החוג
פעילות ג"ר - אחר - ילדים בתנועה ג 17:45 3-4 שלישי 17:45 - 18:30 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪145 לחץ לדף החוג
פעילות ג"ר - אחר - ילדים בתנועה ג 17:00 2-3 שלישי 17:00 - 17:45 מתנ"ס "דקל" טו' - אשדוד רבין - סטודיו אומנויות לחימה ₪145 לחץ לדף החוג